PŘIHLÁŠKA NA

O. ročník Voříškiády Čtyřnohého tuláčka z.s.

Údaje o pejskovi:

Jméno psa:
Plemeno:  
Velikost:     malá (do 40 cm v kohoutku)*      velká (nad 40 cm v kohoutku)*
Datum narození:
Pohlaví:      pes*                fena* 

Pejska přihlašuji do kategorie:      

Štěňata (od 3 - 12 měsíců kříženci/psi bez pp)

Veteráni ( od 8 let a výše kříženci/psi bez pp )

Psi bez pp

Feny bez pp

Kříženci psi

Kříženci feny

Psi - Feny s průkazem původu

Údaje o majiteli pejska:

Jméno, příjmení :         

Adresa:

E-mail:                                                     (nebude zveřejňováno)

Telefon/mobil:                                          (nebude zveřejňováno) 

Souhlasím s podmínkami soutěže a zveřejněním své adresy a jména na výstavní listině.

Datum a podpis majitele:

Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu:  ctyrnohy.tulacek@seznam.cz

 

* nehodící se škrtněte