Srdečně Vás zveme na Voříškiádu čtyřnohýho tulačka

Jedná se o nultý ročník. 

propozice 2017

 

Datum konání: 10.6. 2017

Místo konání: hřište Križanovice u Vyškova

Startovné: za prvního pejska 200,- za každého dalšího téhož majitele 150,- 

Platba na místě NENÍ MOŽNÁ

Uzávěrka přihlášek: 15.5. 2017  Po tomto termínu nebude možné přijímat platby ani přihlášky.

Platby zasílejte na číslo účtu:  2301120312 / 2010

Jako Variabilní symbol VS uvadzat Vaše telefonní číslo a v sprave pre príjemce meno pejska.

 

Program:

07:00 - 08:30 : Přejímka psů

08:45 -           : Zahájení výstavy

08:45 - 11:30 : Posuzování

11:30 - 12:00 :Obědová pauza

12:00 - 15:00 : Vyhlášení absolutních vítězů,doplňkové soutěže

Časy jsou jen orientační

 Kategorie výstavy

 

 Štěňata (od 3 - 12 měsíců kříženci/psi bez pp)

 

 Veteráni ( od 8 let a výše kříženci/psi bez pp )

Psi bez pp

Feny bez pp

Kříženci psi

Kříženci feny

Psi - Feny s průkazem původu

 

Absolutní vítěz voříšků (1.místo z kříženců psů i fen) VOŘÍŠEK ČTYŘNOHÝHO TULAČKA

Absolutní vítěz psů bez PP (1.místo z psů bez pp feny i psi)

 

V případě malého množství v jednotlivých kategoriích má pořadatel právo kategorie sloučit.

 

 

 

Doplňkové soutěže

 

Pejsek šikula

Díťě a pes

Podoba pána a psa

 

Na soutěže se hlásí na místě,jednotlivá soutěž 50,- 

 

V průběhu výstavy bude vystupeni mažoretok.

 

 

Povinná výstroj:            vodítko, obojek, sáčky na psí exkrementy

Doporučená výstroj:     miska na vodu (voda pro psy bude zajištěna), Vodítko předváděcí

Občerstvení bude zajištěno.

Každý účastník odpovídá za svého psa, pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené psem, ztrátu, či úhyn psa. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění.

Pokud je váš pes nervózní nebo agresivní, zvažte, zda je dobré ho na akci vodit. V případě agresivního psa, který bude ohrožovat svoje okolí a hladký průběh akce, si pořadatel vyhrazuje právo účastníka z akce vyloučit.

 

Veterinární a všeobecné podmínky

 

- pes musí být klinicky zdravý

- pes musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině uvedenou v očkovacím průkazu (musí být starší jak 30 dnu )

- z výstavy se vylučují feny v době hárání,ve vysokém stavu březosti,kojící feny 

 
Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo vzájemnému napadání nebo poranění zvířat či osob a jsou plně odpovědni za případnou škodu či újmu, způsobenou jejich psem. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení výstavního poplatku. 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Vystavovatelé jsou povinni udržovat pořádek v areálu výstaviště, uklízet po svých psech a řídit se pokyny pořadatelů.